Takaisin

Vuosikokous 2017 Pöytäkirja

Julkaistu 28.1.2017 | Uutinen

Paikka Lahden Moottoripyörämuseo

Aika Lauantai 21.1.2017 klo 13.00 alkaen

 

1. Kokouksen avaus ja paikallaolijoiden kirjaus

Puheenjohtajamme Veijo Suominen avasi virallisen kokouksen klo 13.10. Toivotti kaikki tervetulleiksi motoristihenkiseen kokouspaikkaan Kirjattiin osallistujat:

 1. Veijo Suominen
 2. Jouko Hirvonen
 3. Paul Enjala
 4. Erkki Inkinen
 5. Juha Suominen
 6. Olavi Virtanen
 7. Keijo Jalonen
 8. Marko Kylänlahti
 9. Jussi Mäki
 10. Keijo Jääskeläinen
 11. Risto Lyra
 12. Seppo Salo
 13. Mika Koponen
 14. Juha-Pekka Uutela
 15. Tuomo Kauko

Yhteensä viisitoista henkilöä, joista kolmellatoista oli äänioikeus kokouksessa. Kaikilla on puhe ja paikallaolo oikeutus. Kirjaamisen jälkeen puheenjohtajan käskystä noustiin ylös ja pidettiin minuutin hiljainen hetki joukostamme poistuneen Pasi Peltosaaren muistoksi  (25.11.1969-1.1.2017 )

 

2. Valittiin kokoukseen puheenjohtaja ja toimihenkilöt

Puheenjohtajaksi Veijo Suominen, Sihteeriksi Mika Koponen ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi Jouko Hirvonen ja Seppo Salo

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, väkeä riittävästi ja kutsut olivat lähteneet ajoissa.

 

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esitetty työjärjestys sellaisenaan.

 

5.Tilinpäätöksen esitys, vuosikertomuksen kuuleminen ja toiminnantarkastajan lausunto

Jussi Mäki esitti tilinpäätöksen ,eritteli tuloja ja kuluja kertoi kassan(1268 €). Mika Koponen luki vuosikertomuksen ja Keijo Jalonen esitti toiminnantarkastajan lausunnon, jossa ilmeni, että toiminta oli suunnitelmien mukaista. Ainoastaan ajokauden päättäjäiset jäivät suorittamatta (korjataan kuluvana vuonna).

 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Kokousväki myönsi vastuuvapauden tekijöille ja vahvisti tilinpäätöksen yksimielisesti.

 

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Kokousväki kuuli alustavan toimintasuunnitelman kaudeksi 2017. Yhdistyksen tapahtumat tulevat nettisivuilemme ja tulevista retkistä ja ajoista tiedoitetaan sähköpostin ja nettisivujen www.bikebossteam.fi kautta.

 

8. Liittymis ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2018

Päätettiin jatkaa samalla tavalla kuten vuonna 2017. Liittymismaksu 100 euroa ja jäsenmaksu 60 euroa. Lisäksi käytäntönä on ollut, että kerhon järjestämiin tilaisuuksiin on ollut mahdollista osallistua ilman jäsenyyttä järjestäjän niin salliessa.

 

9. Hallituksen valinta vuodelle 2017

Puheenjohtajaksi valittiin Veijo Suominen. Varapuheenjohtajaksi Seppo Salo. Rahastonhoitajaksi Jussi Mäki ja sihteeriksi Mika Koponen. Hallituksen varajäseneksi Juhani Koitto.

 

10. Toiminnantarkastajat vuonna 2017

Toiminnantarkastajina jatkavat Keijo Jalaonen ja Viljo Kaasinen.

 

11. Nettisivujen tilanne

Kokousväki esitti huolestumisensa sivujen kehityksen pysähdyksestä Sihteeri ja Nettivataavamme Juha Suominen lupasivat korjausta tilanteeseen. Esitettiin uutta lisäosioita nettisivuille, merkkipäivät ja in memorian osastojen muodossa. Omat sivut-osiolle luvattiin jakaa tunnukset. Lisäksi päätettin myöhemmin hotellilla pohtia nettisivu-asioita syvällisemmin.

 

12. Muita asioita

Keskusteltiin mahdollisesta liittymisestä keskusjärjestöön Suomen Motoristit Ry. Hallitukselle annetti kehoitus selvittää edut ja kustannukset ja sen mukaan tulevaisuudessa pohditaan asia loppuun.

 

13. Ilmoitusasiat

Kerrattiin edellisen vuoden Onniteltavat Keijo Jalonen ja Juhani Koitto, tasavuosia molemmat (60 v). Lisäksi varapuheenjohtajamme Seppo Salo ojensi puheenjohtajallemme Veijo Suomiselle taskunauriin (Leijona), jotta tämä Eläkeläisenä ehtisi töihin ajoissa?

 

14. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Veijo Suominen päätti sopuisasti menneen kokouksen klo 13:50.