Takaisin

Vuosikokous 2015

Julkaistu 21.3.2015 | Uutinen

1. Kokouksen avaus ja paikallaolijoiden kirjaaminen

Puheenjohtaja Veijo Suominen avasi kokouksen klo 9.30 Ruotsin aikaa.
Paikalla olivat Veijo Suominen, Keijo Jalonen, Seppo Salo, Mika Koponen, Juhani Koitto, Keijo Jääskeläinen, Viljo Kaasinen, Jussi Mäki ja Juha Suominen.

 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 
Valittiin Veijo Suominen puheenjohtajaksi ja Mika Koponen sihteeriksi. Keijo Jalonen ja Keijo Jääskeläinen valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi sekä toimimaan tarvittaessa ääntenlaskijoina.
 
 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja lailliseksi.
 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys yksimielisesti.
 

5. Esitetään tilinpäätös, luetaan vuosikertomus, kuullaan toiminnantarkastajien lausunto

Jussi Mäki esitti tilinpäätöksen, joka oli 1390 euroa plussalla, sihteeri luki vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajat olivat myötämielisiä toiminnalle.

 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja vastuuvelvolliselle

 
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

 
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2015
 
Sihteeri luki toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin.
 
 
8. Vahvistetaan liittymis - ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2015

Vuonna 2014 liittymismaksu ollut 100 euroa ja jäsenmaksu 50 euroa, liittymisvuonna ei peritä jäsenmaksua. Käytäntö on ollut myös että on ollut mahdollisuus tutustua toimintaan ilman jäsenyysvelvoitetta ja järjestetyille retkille voi osallistua järjestäjän niin salliessa. Päätettiin että käytäntö jatkunee samalla tavalla.


9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Vuonna 2014 hallituksen puheenjohtajana toiminut Veijo Suominen, varapuheenjohtajana Seppo Salo, sihteerinä Mika Koponen, rahastonhoitajana Jussi Mäki ja hallituksen varajäsenenä Esko Saarinen.
Vuodelle 2015 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Veijo Suominen, varapuheenjohtajaksi Seppo Salo, sihteeriksi Mika Koponen, rahastonhoitajaksi Jussi Mäki ja varajäseneksi hallitukseen Juhani Koitto

 
10. Valitaan toiminnantarkastaja/tarkastajat

Vuonna 2014 toiminnantarkastajina ovat olleet Viljo Kaasinen ja Keijo Jalonen.
Valittiin vastuulliseen tehtävään edelleen Viljo Kaasinen ja Keijo Jalonen.
 
 
11. Yhdistyksen Nettisivut

Yhdistyksen nettisivut on avattu ja niitä rakennetaan kiivasti lisäämällä asioita vuoden aikana. Nettivastaavamme Juha Suominen hoitaa asiaa ja opettaa sihteerille perusasioita tarpeen mukaan. Tässä yhteydessä myös Juha Suominen otettiin yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen nettisivujen osoite on www.bbteam.fi  ja www.bikebossteam.fi.


12. Kuullaan tilannekatsaus yhdistyksen lipusta ja viiristä

Nimiluettelon/yhteystiedot asia joka oli myös viime vuonna toiveena?
Lippu ja viiri on työn alla edelleen. Yhteystieto-/jäsenten luetteloa saa sihteeriltä kysyttäessä.
 
 
13. Muut mahdolliset asiat

Vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneen perustajajäsenemme Esko Saarisen kunniaksi.


14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.30 Ruotsin aikaa. Kokouksen päätteeksi katselimme Seppo Salon tekemän koosteen herrojen tekemästä Amerikan kiertueesta. Kyseinen esitys tulee myös nettisivuilemme.